اهم برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در آستانه روز ملی صنعت و معدن