معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایدرو:

سازمان مدیریت صنعتی ساز وکار زنجیره ارتباطی صنعت و دانشگاه را تدوین کند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ابلاغیه ای تهیه و تدوین سازوکار زنجیره ارتباطی صنعت و دانشگاه را به سازمان مدیریت صنعتی محول کرد.

سازمان مدیریت صنعتی ساز وکار زنجیره ارتباطی صنعت و دانشگاه را تدوین کند

به گزارش ایدرونیوز ، در این ابلاغیه با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری و ابراز خرسندی معظم له در خصوص اقدام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعلام فهرست مشکلات و نیازهای این بخش و تاکید ایشان برای حل این مسائل از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه های کشور، ماموریت تهیه و تدوین ساز وکار و فرایند اجرایی مربوط به نحوه انعکاس نیازهای بخش صنعت، معدن و تجارت به دانشگاه های کشور و دریافت بازخورد و اشاعه یافته های علمی دانشگاهیان در بخش های صنعتی به سازمان مدیریت صنعتی محول شده است.
در این ابلاغیه ، برضرورت توجه به تاکید اسناد بالادستی تحول در ارتباط موثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت به منظور دستیابی به فناوری های پیشرفته مورد نیاز و نیز تلاش در جهت تقویت زنجیره ارتباطی صنعت، دانشگاه و دولت بعنوان سه عامل تسهیل کننده، تولیدکننده و کاربر نهایی پژوهش و دانش تصریح شده است.