انتصاب سرپرست معاونت مالی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

معاون وزیر صنعت معدن تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حکمی طاهر علیزاده را به عنوان معاونت مالی و اقتصادی ایدرو منصوب کرد.

به گزارش ایدرونیوز ، در حکم محمد باقر عالی بر سازماندهی ،‌ نظارت و ارزیابی فعالیت های مالی و اقتصادی سازمان ، اعمال مدیریت بر منابع مالی ایدرو ، اجرای طرح های سرمایه گذاری و پیمانکاری ، ارائه برنامه بهینه سازی ساختار مالی سازمان و شرکت های تابعه و وابسته و تعیین تکلیف مطالبات سازمان تاکید شده است .

طاهر علیزاده سمت هایی چون مدیر امور مالی ، مدیر حسابرس داخلی ایدرو، مدیر امور مالی و اداری پروژه پالایشگاه پارس جنوبی فاز یک ، عضو هیات مدیره سازمان منطقه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، رئیس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری صنعتی رنا ،‌عضو هیات مدیره شرکت پترونگین جنوب و شرکت پتروتک را در سوابق خود دارد .