بازدید رئیس هیات عامل ایدرو از کارخانه های لوله گستر و مجتمع صنعتی اسفراین