شهر بوشهر هوشمند می‌شود

برای نخستین بار در کشور پروژه طراحی شهر هوشمند بوشهر با همکاری دستگاه های حاکمیتی و اجرایی استان بوشهر، توسط مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) آغاز شد.

مدیر عامل مگفا گفت : از اهداف کلان این پروژه افزایش سطح کیفیت زندگی، بهبود و مدیریت هوشمندانه خدمات شهری، بهینه سازی مصرف منابع و همچنین رشد و رونق ظرفیت های علمی و نوآوری در بوشهر است که با بهره گیری از تجارب بین المللی مشاوران رده اول جهان در این زمینه تلاش می کند به عنوان اولین پروژه شهر هوشمند در ایران، با انتقال فناوری و بومی سازی شهر هوشمند، زمینه ساز توسعه شهرهای هوشمند در کشورمان باشد.

به گزارش ایدرونیوز ، محمد جواد انبیایی افزود : بر همین اساس، اولین کارگاه این پروژه، با حضور مدیران و کارشناسان مختلف از استان بوشهر و سایر نقاط کشور از تاریخ ۹ الی ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۸ در بوشهر توسط مگفا برگزاری شد.

بر اساس ارزیابی های شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری (عتف ) از پنج منطقه ویژه در سال ۱۳۹۶، شهر بوشهر به عنوان اولین پایلوت پروژه شهر هوشمند انتخاب گردید.

این پروژه با پیگیری استانداری بوشهر و با همکاری مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) و کلیه دستگاه های علمی، اجرایی و عمومی استان از جمله شهرداری، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، دانشگاه خلیج فارس، پارک علم و فناوری خلیج فارس و دیگر ذینفعان شهر هوشمند در بوشهر پس از تعریف ابعاد و دامنه پروژه، با برگزاری نخستین کارگاه طراحی، به عنوان اولین شهر هوشمند در ایران، رسما کلید خورد.