قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد:

برنامه ریزی ایدرو برای حداکثرسازی رونق تولید و افزایش داخلی سازی در سال ۹۸

قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی ایدرو تصریح کرد: استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های صنایع می تواند موجبات رونق و افزایش تولید داخل را در صنایع گوناگون فرآهم آورد .

بهزاد اعتمادی در نشست آغاز سال کاری ۹۸ ایدرو در جمع همکاران ستادی، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و نامگذاری  امسال به نام سال رونق تولید گفت: اکنون زمان سعی و خطا نیست زیرا تحریم های ظالمانه ادامه روند تولید را سخت کرده ، اما با برنامه ریزی، تعمق ، تفکر ، سرعت و دقت در تصمیم گیری می توانیم با درایت از این گذار عبور کنیم .

به گزارش ایدرونیوز ، قائم مقام ایدرو با اشاره به محورهای عمده فعالیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حوزه های صنعت خودرو ، نوسازی ناوگان تجاری ، صنایع دریایی ،  ریلی و پیشرفته ، انرژی ، توسعه مناطق محروم و توسعه مدیریت  ضمن تشریح  اقدامات صورت گرفته در این  حوزه ها گفت : منابع انسانی با ارزشترین سرمایه های هر بنگاه اقتصادی به شمار می روند و لازم است در سال جدید کمیته های تخصصی که قبلا در تصمیم گیری های سازمانی دخیل بودند ، فعالتر از قبل شوند تا طرح ها و برنامه های جامع و کارشناسانه ای را برای تصمیم گیری به هیات مدیره ارائه کنند .

اعتمادی با اشاره به اهمیت صنایع پیشرفته و گسترش  شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در کشور تصریح کرد : تمرکز و حمایت  ایدرو بر تجاری سازی ایده های این شرکت ها و استارتاپ ها خواهد بود .

قائم مقام ایدرو  با اشاره به گام های اساسی که سازمان گسترش در زمینه نوسازی صنایع در سال های قبل  برداشته ، گفت:  ما با  ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه  ایجاد یک واحد صنعتی جدید می توانیم صنایع موجود را به  ظرفیت  کامل برسانیم و این خود یعنی رونق تولید و اشتغال و برای این مهم بودجه ای معادل ۱۰هزار میلیارد تومان دروزارت صنعت ومعدن و تجارت در نظر گرفته شده است .

وی افزود : این موضوع باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد  زیرا استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های صنایع می تواند موجبات رونق و افزایش تولید داخل را به دنبال داشته باشد که در بیانات مقام معظم رهبری برآن تاکید شده است.