سازمان مدیریت صنعتی برگزار می کند:

چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی ، 25 و 26 دی ماه 97 با موضوع “سرمایه انسانی و تحول دیجیتال ” با حضور مقامات، مدیران ارشد، مدیران منابع انسانی سراسر کشور و متخصصان این حوزه برگزار می شود.

به گزارش ایدرو نیور ، روز اول کنفرانس در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما و روز دوم آن در ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود.
“نقش مدیریت منابع انسانی در فرهنگ سازی و حمایت از تولید ملی با کیفیت” ، “نقش مدیریت منابع انسانی در نهادینه کردن اخلاق حرفه ای، مسئولیت اجتماعی شرکت سازمان ها و نهادها”، “نقش مدیریت منابع انسانی در راهبری باور، امید و اعتماد در سازمان ها” و “راهکارهای ارتقاء برند و حرفه ای گرایی مدیریت منابع انسانی” از جمله موضوعات محوری این کنفرانس هستند.
سخنرانی های صاحب نظران برجسته داخلی و بین المللی، ارائه مقالات و تجارب برتر داخلی و بین المللی و اعطای دهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی از برنامه های روز اول کنفرانس است.
روز دوم کنفرانس به برپایی کارگاه های آموزشی تخصصی، میزگردهای تخصصی، نمایشگاه حرفه ای، رویدادهای نوآورانه و کلینیک مدیریت منابع انسانی اختصاص دارد.
این کنفرانس را سازمان مدیریت صنعتی با حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همکاری انجمن مدیریت منابع انسانی ایران برگزار می شود.