مديرعامل سازمان مديريت صنعتي عنوان کرد:

راهکارهای درونزایی و برون نگری دراقتصاد

سازمان مدیریت صنعتی آماده پذیرش بنگاه ها در فرایندهای عارضه یابی و کلینیک های صنعت است.

به گزارش ایدرو نیوز ، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در جشنواره حاتم گفت : براساس سند راهبردی کشور، تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، اولویت برنامه ریزی است و اقتصادی درون زا و برون گرا هدف گذاری شده است.

ابوالفضل کیانی بختیاری بازیگران اثرگذار برتولید کالای ایرانی را مردم؛ بنگاه ها و سازمان ها و نهادها عنوان کرد و افزود: بنگاه ها ضلع مهم تولید کالای ایرانی با کیفیت و بازیگر اصلی پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند و باید کیفیت کالا و خدمات را بالا ببرند و هزینه های تولید را کاهش دهند و خدمات را در تمامی مراحل بهبود ببخشند.

وی با تشریح یک الگوی ارزیابی که برای موفقیت بنگاه ها طراحی شده است گفت: این الگو در راستای حمایت از تولید کننده داخلی با رویکرد درون زایی و برون نگری طراحی شده و در سازمان مدیریت صنعتی هم روی آن کار شده و در برخی از بنگاه ها مورد سنجش قرار گرفته و الگوی بسیار نتیجه بخشی است .

کیانی بختیاری در خصوص رسالت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: این سازمان توسعه ای با نقش های توسعه صنایع پیشرفته و مناطق کم برخوردار، همواره نقش تسهیلگری ؛ بهم رسانی کسب و کار و تجاری سازی نمونه های صنعتی و نیز انتقال دانش فنی به بنگاه های کشور را ایفاء نموده و آماده مشارکت با بخش های خصوصی با توانمندی بالاست.