مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تشریح کرد:

راهکارهای رفع مشکلات شرکت های کوچک و متوسط در کشور

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی مهم ترین راه‌کارهای رفع مشکلات کسب و کار کوچک و متوسط را آموزش مدیریت کسب و کارهای کوچک در تراز جهانی ، افزایش تضمین‌های دولتی برای صادرات، وام ، معافیت و یا تاخیر در بازپرداخت مالیات و اعتبارات عنوان کرد .

راهکارهای رفع مشکلات شرکت های کوچک و متوسط در کشور

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در گردهمایی فارغ التحصیلان دوره دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار مشترک با دانشگاه بوردو با اشاره به سیر تحولات نسل های دانشگاهی گفت : با وجود کثرت دانشگاه های نسل اول و نسل دوم ، برخی از دانشگاه ها در کشور رویکردی برای ترکیب آموزش، پژوهش و تبدیل نتایج آن به ثروت، توسعه و کارآفرینی اتخاذ کرده اند که رویکرد عمده دانشگاه های نسل سوم یا دانشگاه های کارآفرین است.

به گزارش ایدرونیوز ، ابوالفضل کیانی بختیاری در ادامه گفت : دانشگاه های نسل چهارم، علاوه بر آموزش، پژوهش و کارآفرینی، متوجه مسئولیت های اجتماعی شده اند و در نسل پنجم نیز شاهد دانشگاه های پلت فرمی هستیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در خصوص اهمیت راه اندازی مدارس کسب و کار حرفه ای ویژه شرکت های کوچک و متوسط در کشور گفت: آمار نشان می دهد این شرکت‌ها ۹۲% اقتصاد صنعتی ایران را تشکیل می‌دهند اما فقط ۲۲% سرمایه گذاری را جذب کرده و ۴۲% اشتغال زایی داشته اند.

کیانی بخیتاری با اشاره به چالش های کسب و کار های کوچک و متوسط اظهار داشت : مهم ترین راه‌کارهای رفع مشکلات دراین خصوص، آموزش مدیریت کسب و کارهای کوچک در تراز جهانی؛ افزایش تضمین‌های دولتی برای صادرات، وام، نرخ سود یارانه، معافیت و یا تاخیر در بازپرداخت مالیات و اعتبارات است .

وی تنظیم مقررات بانکی، طراحی روش‌های موثر برای غلبه بر ریسک بالای این بخش، و تامین هزینه خدمات بالا و گسترش شبکه خانگی و خوشه‌های صنعتی را از دیگر راهکارهای رفع مشکلات شرکت های کوچک و متوسط در کشور عنوان کرد.