چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی ۱۸ دی اعطا می شود

همایش چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی ۱۸دی با حضور مقامات، مدیران ارشد و متخصصان حوزه انرژی برگزار می شود.

به گزارش ایدرونیوز ، در این همایش که در ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود، برای نخستین بار یک شرکت، پس از چهار دوره ارزیابی و اجرای فعالیت های لازم و تغییر در سیستم های کنترلی و مدیریتی در زمینه انرژی، حائز امتیاز لازم برای کسب تندیس طلایی گردیده است.

این جایزه با هدف ایجاد راهی برای کمک به شرکت هایی که قصد دارند مسیر خود را بر مبنای عمل به مسئولیت های اجتماعی در سطحی بالاتر از حداقل ها ادامه دهند، شکل گرفت.

بر همین اساس سازمان مدیریت صنعتی با جلب همکاری اصلی ترین نهادهای قانون گذار و ناظر در زمینه انرژی یعنی “ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری”، “شرکت بهینه سازی مصرف سوخت”، “سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهر‌وری انرژی برق” و “سازمان ملی استاندارد ایران”، نظام “جایزه ملی مدیریت انرژی” را پایه گذاری کرد که در گذر زمان به عنوان اصلی ترین مرجع برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت انرژی در کشور شناخته می شود.

بر اساس الگوی تدوین شده برای ارزیابی در این جایزه، موضوعات سیستمی و مدیریتی در کنار نتایج حاصل از فرایندها و بصورتی موزون مورد بررسی قرار می گیرد.

این الگو از یکسو به قانون و تعهد شرکت ها به رعایت مفاد آن توجه نموده و از سوی دیگر وضعیت گذشته و حال را در مورد میزان مصرف انرژی مد نظر قرار داده و نیز نگاهی عمیق به رعایت اصول مدیریت داشته و این سه وجه را در کنار یکدیگر قرار داده است.

بررسی ها و ارزیابی های این جایزه علاوه بر فعالیت هایی که در این خصوص توسط کمیته علمی و کمیته راهبری صورت می گیرد، توسط بیش از ۵۰ نفر از ارزیابان آموزش دیده که بنابر تخصص و تجربه از مجموعه حدود ۸۰ نفری همکاران دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی گزینش شده اند، با مراجعه به سایت اجرایی هر شرکت متقاضی در قالب تیم های ۴ نفره، در یک بازه زمانی ۲ ماهه انجام شده است.