وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر تاکید کرد :

تامین اعتبار لازم برای تکمیل پروژه بافت بلوچ

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در بازدید از کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر تصریح کرد : هرچه سریعتر نسبت به دریافت اعتبارات نقدی اقدام و حداکثر تا شش ماه اینده طرح به بهره برداری کامل برسد.

به گزارش ایدرونیوز ،وزیر صنعت ، معدن و تجارت  در سفر معاون اول رییس جمهور و جمعی از اعضای هیات دولت به استان سیستان و بلوچستان از کارخانه بافت بلوچ  ایرانشهر بازدید کرد

رضا رحمانی را که در این بازدید شهریار طاهرپور سرپرست ایدرو همراهی می کرد ، از نزدیک روند فعالیت این کارخانه را بررسی و از بخش های مختلف آن دیدن کرد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در این بازدید تصریح کرد : هرچه سریعتر نسبت به دریافت اعتبارات نقدی اقدام و حداکثر تا شش ماه اینده طرح به بهره برداری کامل برسد.

کارخانه بافت بلوچ در حال حاضر با ظرفیت تولید سالیانه ۶۰۰ تن نخ ( چاپ و تکمیل ۲ میلیون متر مربع ) در بخش های ریسندگی و بافندگی فعال است.

در حال حاضر اشتغال این کارخانه ۱۲۸ نفر به طور مستقیم است که با تکمیل شدن فرایند تولید ، میزان اشتغال این کارخانه تا ۴۵۰ نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

تاکنون بیش از ۵ میلیون دلار و ۳۵۰ میلیارد ریال در این کارخانه سرمایه گذاری شده است و برای رسیدن به ظرفیت درنظر گرفته شده در افق این طرح ۲۵۰میلیارد ریال سرمایه گذاری مورد نیاز است.