انتشار ماهنامه تخصصی تدبیر با موضوع رقابت در کلاس جهانی با مدیریت لجستیک و زنجیره تامین

شماره جدید ماهنامه تخصصی تدبیر با موضوع رقابت در کلاس جهانی با مدیریت لجستیک و زنجیره تامین منتشر شد.

به گزارش ایدرونیوز ، در سرمقاله این شماره تاکید شده: “لجستیک دیگر بخشی از صنعت نیست که به دنبال حداقل کردن هزینه ها باشد بلکه به یک مفهوم استراتژیک تبدیل شده است. در این شرایط، ناگفته پیداست رقابت در کلاس جهانی زمانی امکان پذیر است که بتوان در دانش لجستیک و زنجیره تامین سرآمد بود”.

“سیاست های کلی بخش حمل و نقل”، “بازار گرم استارت آپ های لجستیک” و “سند آمایش مراکز لجستیک؛ حلقه سوم از زنجیره اقدامات استراتژیک” برخی از عنوان های منتشر شده در بخش پرونده ماه این شماره ماهنامه تدبیراست.

مقاله ای با عنوان “سرمایه روانشناختی به عنوان یک شایستگی روانشناختی مدیریتی” در این شماره چاپ شده که در آن ضمن تعریف این مقوله به ویژگی های رفتاری مدیران دارای سرمایه روانشناختی نیز پرداخته شده است.

دیگر مقاله منتشر شده در این ماهنامه تخصصی مدیریت، به بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت با تاکید بر سودآوری می پردازد و شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می نماید.