معاونان جدید وزارت صنعت معرفی شدند

وزیر صنعت، معدن و تجارت در احکامی جداگانه «سعید زرندی» را به عنوان معاون طرح و برنامه و «محسن صالحی نیا» را به سمت معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران منصوب کرد.

به گزارش ایدرونیوز، زرندی پیش از این مدیرکل دفتر آمار وزارت صنایع و معادن بود.

وی مدیرکلی ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز و مدیرعاملی شرکت خدمات هواپیمایی پیام را نیز در کارنامه دارد.

صالحی نیا نیز تاکنون به انتخاب «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، سرپرستی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران را بر عهده داشت.

وی عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است.

صالحی ‌نیا سابقه مدیرکلی صنایع ماشین ‌سازی و نیروی محرکه وزارت صنایع و معادن و معاونت صنایع و امور اقتصادی این وزارتخانه را در کارنامه شغلی خود دارد.

وی در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ ریاست هیات مدیره شرکت ایران خودرو را برعهده داشت.