آمارهای ۶ ماهه وزارت صنعت نشان می دهد

رشد ۱۳۶ درصدی سرمایه‌گذاری صنعتی

طی ۶ ماهه ابتدای سال ۲ هزارو ۶۵۷ فقره پروانه بهره‌برداری با میزان سرمایه‌گذاری ۳۲٫۶ هزار میلیارد تومان و اشتغال حدود ۵۰ هزار نفر نفر صادر شده که در سرمایه گذاری و اشتغال به ترتیب ۱۳۶٫۷ و ۸٫۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است

رشد ۱۳۶ درصدی سرمایه‌گذاری صنعتی

طی ۶ ماهه ابتدای سال ۲ هزارو ۶۵۷ فقره پروانه بهره‌برداری با میزان سرمایه‌گذاری ۳۲٫۶ هزار میلیارد تومان و اشتغال حدود ۵۰ هزار نفر نفر صادر شده که در سرمایه گذاری و اشتغال به ترتیب ۱۳۶٫۷ و ۸٫۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
به گزارش شاتا، همچنین ۱۰ هزار و ۷۰۹ فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۱۳۳٫۸ هزار میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال ۲۵۷ هزار نفر صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰درصد ، ۷۸٫۷درصد و ۲۵٫۸ درصد رشد نشان می‌دهد.
مجوزهای صنفی صادر شده نیز با ۱٫۲ درصد رشد در ۶ ماهه ابتدای سال جاری به ۱۸۲٫۱ هزار فقره رسید.
بر اساس آمار در بخش معدن نیز ۴۹۸ فقره پروانه اکتشاف، ۲۲۸ فقره گواهی کشف و ۲۷۷ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است.
تعداد پروانه اکتشاف نسبت به دوره قبل ۶ درصد رشدو گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری به ترتیب ۵٫۴ و ۲۴٫۵ درصد کاهش داشته است.
میزان اشتغال پروانه های بهره برداری معدنی صادره نیز در این مدت ۲۲۰۵ نفر بوده است.