بازدید وزیر صنعت ، معدن و تجارت از غرفه مرکز گسترش فناوری اطلاعات در نمایشگاه نوآوری و فناوری رَبع رشیدی تبریز

وزیر صنعت ، معدن وتجارت با حضور در غرفه مرکز گسترش فناوری اطلاعات ، از شرکت های تابعه ایدرو در نمایشگاه نوآوری و فناوری رَبع رشیدی (rinotex 2018) ) از دستاوردهای مگفا در حوزه شهر هوشمند و اینترنت اشیا بازدید کرد.

بازدید وزیر صنعت ، معدن و تجارت از غرفه مرکز گسترش فناوری اطلاعات در  نمایشگاه نوآوری و فناوری رَبع رشیدی تبریز

به گزارش ایدرونیوز ، رضا رحمانی در این بازید با اشاره به نقش مگفا در حوزه فناوری های نوین و اظهار رضایت از فعالیت های انجام شده بر نقش آفرینی بیشتر این شرکت در حوزه های شهر هومشند و اینترنت اشیا تاکید کرد.

مدیریت منطقه تخصصی شهر هوشمند نمایشگاه رینوتکس بر عهده مگفا است و شرکت مگفا با مهیا نمودن فضای نمایشگاهی، امکان ارایه توانمندی بیش از ۵۰ شرکت فعال در حوزه هوشمندسازی و همچنین طرح و ایده اشخاص و شرکت های دانش بنیان را فراهم نموده است.

ششمین جشنواره و نمایشگاه ربع رشیدی با رویکرد تجاری سازی و آماده کردن تعامل عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری از دهم تا چهاردهم آبان در نمایشگاه بین المللی تبریز در حال برگزاری است.