آغاز ثبت نام شرکت های پتروشیمی و شرکت های تابعه در شانزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی

پیرو امضای تفاهم نامه مابین ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و سید رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی” در جهت توسعه همکاری های پژوهشی، مشاوره ای و آموزشی، همچنین ارزیابی و اجرای جایزه تعالی سازمانی شرکت های پتروشیمی و پایین دست پتروشیمی، با همکاری سازمان مدیریت صنعتی، ثبت نام شرکت های پتروشیمی در شانزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی آغاز شد.

به گزارش ایدرونیوز ، سید علیرضا شجاعی سرپرست مرکز تعالی سازمانی با اعلام این خبر افزود: با توجه به سابقه ۱۵ دوره اجرای موفق جایزه ملی تعالی سازمانی در بخش های ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و بخش عمومی، مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی برای پذیرش و ارزیابی شرکت های پتروشیمی و شرکت های تابعه بر اساس الگوی تعالی سازمانی در شانزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی در سال جاری آمادگی کامل دارد.

شانزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی

خاطرنشان می شود ثبت نام شرکت های متقاضی در شانزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی تا پایان آبان ماه ادامه دارد.