افتتاح هجدهمین نمایشگاه صنعت با حضور رئیس هیات عامل ایدرو – خبر ۲۱ شبکه یک