طرح توسعه میدان سوسنگرد در کمیته مشاوران مدیریت مخازن بررسی شد

طرح‎های پیشنهادی سه شرکت ایرانی برای توسعه میدان سوسنگرد، در نشست اخیر کمیته مشاوران مدیریت مخازن شرکت ملی نفت ایران بررسی شد.

طرح توسعه میدان سوسنگرد در کمیته مشاوران مدیریت مخازن بررسی شد

به گزارش ایدرونیوز به نقل از شانا ، معاونت بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری مدیریت برنامه‎ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: یکصد و پنجاه و نهمین نشست کمیته مشاوران مدیریت مخازن با هدف بررسی طرح‌ توسعه میدان سوسنگرد برگزار و طرح‎های توسعه پیشنهادی شرکت‎های صنایع نفت و گاز گسترش ایرانیان (ایدرو)، پترو ایران و پارس پتروزاگرس بررسی شد.
در این نشست، اعضای کمیته مشاوران مدیریت مخازن پس از طرح دیدگاه‌های فنی خود درباره طرح‌‎های ارائه شده، نکاتی را به منظور بهبود کیفیت مطالعه و کاهش عدم قطعیت‌های موجود عنوان کردند.
بر اساس این گزارش، یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه کمیته مشاوران مدیریت مخازن نیز به مطالعه طرح‎های توسعه پیشنهادی میدان اسفندیار اختصاص یافته بود.
میدان نفتی سوسنگرد با روند شمال‌غرب – جنوب‌شرق در ۲٠ کیلومتری جنوب‌غرب میدان نفتی اهواز قرار دارد. ساختمان زمین‎شناسی این میدان در سال ١٣۴١ بر اساس خطوط لرزه‎نگاری دوبعدی کشف شد و سپس با حفاری چاه شماره ۳ در سال ١٣۸٧، وجود هیدروکربور در سازندهای آسماری، ایلام و سروک اثبات شد.