ساخت و به آب اندازی کشتی ایران کاشان

یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۴

نصب آخرین پلت فرم فاز ۱۶ پارس جنوبی

یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۶